ANA SAYFA   KURUMSAL
REFERANSLAR
 
FAALİYETLER / Deprem Acil Müdahale Sistemleri

 

DEPREM ACİL MÜDAHALE SİSTEMLERİ;

Deprem sonrası iş sürdürülebilirliği için, ikincil afet riski bulunan tesislerde ve yapılarda acil eylem planları ile paralel ve bağımsız olarak çalışır. 

1) Anons  2) Tahliye  3) İkincil afetlerin önlenmesi

Deprem Otomasyon Sistemlerinin kullanıldığı yerler;

1) Enerji Santralleri  2) Ağır Sanayi  3) Su Arıtma Tesisleri  4) Rafineriler

5) Kamu Yapıları      6) Hafif Sanayi  7) Yüksek Yapılar       8) Okullar ve Hastaneler

 

Deprem esnasında ve sonrasında tesislerde ve yapılarda meydana gelebilecek ikincil afet durumları;

İletim Boruları Patlaması
Gaz Kaçakları
Önemli Sistem veya Ekipman Arızası
Güç Kesintisi
Patlama Riski ve Yangın Tehlikesi
Zehirli Maddelerin Çevreye Yayılması
Petrol Sızıntısı
Uzun Süreli Su Baskını ve Gaz Sızıntısı
Toplumsal Panik
 

Makine-Ekipman ve Ürünlerde Ciddi Hasarlar

 

Toksik Madde Sızıntıları
  
Deprem Müdahale Sistemi İkincil Afetleri Önler! 
Patlayan borular (gazsu, diğer akışkanlar)
 ⇒Vanaların otomatik olarak kapatılması
 Makine ekipman arızaları
 ⇒Makinelerin kapatılması/hız azaltılması
 İnsani panik
 ⇒Sakinleştirme/bilgilendirme anonsları 
 

  Sağlanan faydalar;

İnsan hayatının kurtarılması

Sosyal sorumluluk

Endüstriyel tesis/yapıların sürdürülebilirliği 

   ile ilişkilidir.

 

 

 

 

Deprem Hakkında Temel Bilgiler

Deplasman

Depremin aldığı yoldur.

 

 

Mesafe

Hız

İvme 

 

ve 

 

Zaman

 

Kuvvet: kütle x ivme  

     f    = m x a (acceleration – cm2 /sn)

 

İvme birimi gal’dir. 

 

Spektrum Intensity (Hız Tepkisi Spektrumu)

SI, hız tepkisi spektrumudur. Depremin yapılar üzerindeki zarar verici etkisi sebebiyle ölçülmesi ve gerekli durumda senaryo hazırlanırken baz alınması önem arzeder.

 

IMV Sistemi’nde SI değeri (kine) ölçülebilmekte ve senaryo hazırlanmasına - aksiyon alınmasına imkan sağlanmaktadır. 

 

 Hız tepkisi spektrumu birimi kine’dır.

 

Titreşim Sıklığı

 

Titreşim sıklığı, saniye başına devir sayısının ölçümüdür. Depremin ana frekans bileşeni 10 Hz'den daha azdır ve dikey dalgası yatay dalgadan daha yüksek frekansa sahiptir .

 

 

İvme

Deprem ivmesini ifade eden birim "galdir. (980 gal = 980 cm / s2 ≈ 1G ) Japonya'da «Mega Depremler" olarak adlandırılan HanshinChuetsu ve Tohoku depremlerinde 1000 Gal'den (1G) daha büyük ivmeler kayıt altına alınmıştır. 

 

 

Magnitude (Büyüklük)

 

Magnitude, depremin merkezindeki  büyüklüğünün ölçüsüdür. Genel olarak magnitude (büyüklük) ne kadar derin ve genişse, titreşim o kadar fazla yayılır.

 

Japonya’da Sismik Şiddet Ölçeği

 

Günümüzde Japonya’da JMA (Japon Meteoroloji Ajansı) deprem şiddetini ölçerken Shindo ölçeğini  kullanmaktadır. Deprem şiddet ölçeği, yer ivmesi dalga biçimine göre hesaplanır.

 

Türkiye’de Modified Mercalli deprem şiddet ölçeği geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deprem erken uyarı sistemi, fabrika,